Rozvíjíme kontakty s našimi partnery. V novém roce už jsme stihli se zástupci těchto firem projednat způsob další spolupráce a seznámit se s jejich novinkami pro letošní rok.