V dubnu 2018 jsme absolvovali dvoudenní interaktivní kurz na nový systém JABLOTRON 100!

 

Zorientovali jsme se v pojmech zabezpečovací techniky, seznámili se s parametry a vlastnostmi Jablotronu 100, získali potřebné informace ze související legislativy. Seznámili jsme se s principy zabezpečovací techniky a dozvěděli se i cenné zkušenosti z praxe.

Jeden celý den byl věnován názorné ukázce instalace od návrhu až po předání uživateli.

Po úspěšném zvládnutí závěrečného testu jsme získali certifikát, který nás opravňuje k montáži alarmů.

https://www.jablotron.com/cz/