Mezi nejsilnější trhy chytrých domácností stále patří Severní Amerika a Evropa (EU28+2). Velké příležitosti k růstu stále více přináší také země APAC. Velký podíl v chytrých domácnostech tvoří dílčí řešení ve srovnání s komplexními a multifunkčními systémy.

Domácí automatizace stojí na křižovatce rychle se rozvíjejících technologií, které významně ovlivňují její vývoj – rozšíření internetového připojení domácností, masové přijetí chytrých telefonů, tabletů a fenomén posledních let „Internet věcí“ (Internet of Things). Studie společnosti Berg Insight ze Švédska proto označuje za chytrou domácnost takovou, ve které lze ovládat pomocí chytrého telefonu nebo webového rozhraní všechny připojené spotřebiče a zařízení (komplexní řešení) nebo alespoň některé z hlavních oblastí, jako jsou: systémy pro kontrolu a řízení spotřeby energie, pro topení/klimatizaci, bezpečnostní a přístupové systémy, osvětlení a stínění, domácí spotřebiče, audiovizuální a zábavní systémy, vybavení pro zdravotní a asistovanou péči.

Z průzkumu Berg Insight využívá v Evropě (země EU28 + 2) chytré systémy 10,9 milionů domácností. Během příštích pěti let je očekáván každoroční nárůst o 57% (při složené roční míře růstu CAGR) až do roku 2021, kdy analytici předpovídají v evropských zemích celkem 80,6 mil. chytrých domácností! Pro zajímavost, na konci roku 2014 bylo pouhých 3,3 milionů chytrých domácností a za dva roky se počet více jak ztrojnásobil.

Chytré systémy však mnohem častěji najdeme v Severní Americe, která má značný náskok z pohledu zralosti i penetrace trhu chytrých domácností. Z celkového počtu domácností má již 16,7% domácností instalováno chytré řešení, ať už dílčí nebo více komplexní. V roce 2016 zaznamenala Severní Amerika silný nárůst chytrých domácností, který se zastavil až na 31,2 milionech instalací, což představuje obdivuhodný 58% nárůst. Do roku 2021 odborníci zde očekávají zmírnění tempa růstu na 27% ročně.

Mezi další teritoria s velkými příležitostmi k růstu se řadí země APAC. Vysoký nárůst chytrých řešení odborníci očekávají v zemích jako je Čína, Severní Korea, Japonsko. Podle portálu Statista.com je Čína dokonce druhou zemí s nejvyšším obratem v oblasti smart home hned po vedoucí USA. Na 3. místě je pak sousední Německo.

Zdroj: Asociace chytrého bydlení