Rozhovor na téma chytré domy

Posluchači rádia Kiss jsou převážné mladí lidé, pro které jsou moderní technologie neodmyslitelnou součástí života. Zajímají se také o inteligentní bydlení a pozvali si nás na povídání o chytrých domácnostech.

Přinášíme vám záznam tohoto rozhovoru. Redaktorka Bára Tlučhořová si povídala s ing. Eduardem Česnekem z firmy Cleverex o tom, co se skrývá pod pojmem chytrý dům a jak se v takovém domě žije. Dozvěděla se také, že se jedná o moderní způsob bydlení dostupný všem, že už to není jen hračka pro bohaté.

Pokud i vás toto téma zajímá, zveme vás k nám do firmy na bezplatnou konzultaci a na návštěvu ukázkového domu. Termín návštěvy si objednejte na e-mailu info@cleverex.cz.

Těšíme se na vás!